?

Log in

michalevic2010 [entries|archive|friends|userinfo]
michalevic2010

[ website | michalevic.org ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

На злобу дня [Nov. 3rd, 2010|04:32 pm]
michalevic2010

katechizis
LinkLeave a comment

Дзень раждзенья важдя [May. 15th, 2009|08:16 am]
michalevic2010

katechizis
Ад імя й па загаду беларускага народу віншуем Алеся Міхалевіча з тым, што роўна праз год яму спаўняецца 35.
Жадаем паболей аптымізму й ускладаем вялікія надзеі гг

А яшчэ ў гэты сьветлы дзень просім паставіць песьню Андрэя Данілка "Ха-ра-шо" )))

191.01 КБ
LinkLeave a comment

кожны разумее ў меру сваёй распушчанасці О:) [Mar. 23rd, 2009|08:20 pm]
michalevic2010
grazhyna_wir
Кандыдату ў прэзідэнты тэрмінова патрабуюцца шалёныя бабкі... чалавек 150 :)
LinkLeave a comment

Не крыўдзі бліжняга свайго! [Feb. 9th, 2009|06:05 pm]
michalevic2010
grazhyna_wir
Пакрыўдзіць Міхалевіча можа кожны, не кінуўшы бюлетэнь за яго.
Link1 comment|Leave a comment

Megamix [Jan. 21st, 2009|07:48 pm]
michalevic2010

katechizis
Presedential elections in the Міх
LinkLeave a comment

(no subject) [Jan. 14th, 2009|03:29 am]
michalevic2010

katechizis
Аднойчы Алесь Міхалевіч прачнуўся й зразумеў, што калі ў адным месцы ў адзін час сабраць шмат выдатных людзей, немагчымае становіцца магчымым.
LinkLeave a comment

Міхалевіч і дзеці [Jan. 13th, 2009|03:41 am]
michalevic2010

katechizis
- Дзеці, хто ваш любімы кандыдат?
- Міхалевіч!
- А колькі будзе двойчы два?
- Міхалевіч!
- Да пабачэньня, дзеці!
- Міхалевіч!

з.ы. У дзяцей, якія выбіраюць Міхалевіча, косьці становяцца мацней на 70%. Шматлікія дасьледваньні паказалі, што пералом наступае толькі пры нагрузцы 970 Н/см2.
Link1 comment|Leave a comment

Пагладзь Міхалевіча, шябра [Jan. 13th, 2009|03:40 am]
michalevic2010

katechizis
Цяжка быць сьціплым, калі ведаеш, што ты лепшы
LinkLeave a comment

(no subject) [Jan. 13th, 2009|03:21 am]
michalevic2010

katechizis
111.23 КБ
Link1 comment|Leave a comment

(no subject) [Jan. 13th, 2009|03:14 am]
michalevic2010

katechizis
- Хадземце да Гудвіна. Ён дасьць нам разумныя мазгі!
- А мне - добрае сэрца!
- А мне?!
- А ты, Міхалевіч, будзеш донарам.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]