?

Log in

Міхалевіч і дзеці - michalevic2010 [entries|archive|friends|userinfo]
michalevic2010

[ website | michalevic.org ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Міхалевіч і дзеці [Jan. 13th, 2009|03:41 am]
michalevic2010

michalevic2010

[katechizis]
- Дзеці, хто ваш любімы кандыдат?
- Міхалевіч!
- А колькі будзе двойчы два?
- Міхалевіч!
- Да пабачэньня, дзеці!
- Міхалевіч!

з.ы. У дзяцей, якія выбіраюць Міхалевіча, косьці становяцца мацней на 70%. Шматлікія дасьледваньні паказалі, што пералом наступае толькі пры нагрузцы 970 Н/см2.
LinkReply

Comments:
From: brea_edetha
2010-09-13 10:26 pm (UTC)
(Reply) (Thread)