?

Log in

Дзень раждзенья важдя - michalevic2010 [entries|archive|friends|userinfo]
michalevic2010

[ website | michalevic.org ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Дзень раждзенья важдя [May. 15th, 2009|08:16 am]
michalevic2010

michalevic2010

[katechizis]
Ад імя й па загаду беларускага народу віншуем Алеся Міхалевіча з тым, што роўна праз год яму спаўняецца 35.
Жадаем паболей аптымізму й ускладаем вялікія надзеі гг

А яшчэ ў гэты сьветлы дзень просім паставіць песьню Андрэя Данілка "Ха-ра-шо" )))

191.01 КБ
LinkReply